NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
  w Królowej Górnej

  • Msze św. porządek zwykły

   6.30 lub 18.00

  • Msze św. porządek świąteczny

   7.00, 9.00, 10.30, 14.30

  • Odpust parafialny

   niedziela przed lub po 8 IX - Narodzenie NMP, niedziela przed lub po 13 VI - św. Antoniego

 • Terytorium parafii:

  Królowa Górna, Królowa Polska (część), Bogusz, Cieniawa (część), Mszalnica (część).

  Historia kościoła

  Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny to dawna cerkiew greckokatolicka pod tym samym wezwaniem. Zbudowana w 1814 r. Drewniana, konstrukcji zrębowej, z wieżą kon- strukcji słupowej. Jednonawowa, z parą sy- metrycznych kaplic o charakterze transeptu i prezbiterium zamkniętym dwubocznie, przy nim zakrystia. Od frontu luźno związana z korpu- sem wieża kwadratowa. Polichromia wewnątrz pocerkiewna w tradycji barokowej. Ołtarz głów- ny o charakterze konfesji z II poł. XIX w., zwią- zane z retabulum z I poł. XVIII w., w nim iko- na Najświętszej Maryi Panny w typie Orantki. Ikonostas z fragmentami z XVIII-XIX w. Od 1998 r. jest prowadzona budowa nowego kościoła parafialnego pw. Opatrzności Bożej wg projektu Zygmunta Honkisza. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 30 IX 2001 r., a obrzędu dokonał bp Wiktor Skworc.

 • Duszpasterze

  • Ks. Krzysztof Pasyk

   proboszcz
   data święceń 1989-06-04
   w parafii od 2015-08-09

  • Ks. Mateusz Migacz

   wikariusz
   data święceń 2018-05-26
   w parafii od 2021-08-27

 • Dane adresowe parafii

  33-334 Kamionka Wielka, Królowa Górna 70